Gegevens en plannen van de gemeente

Hieronder vindt u het beleidsplan van de gemeente, dit loopt van 2021 tot 2025, en de ANBI gegevens.  


Klik hier voor het beleidsplan van de gemeente.

Klik hier voor de plaatselijke regeling.

Klik hier voor de ANBI-gegevens van de gemeente.

Klik hier voor de ANBI-gegevens van de diaconie.

Veilige kerk
Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor elkaar. De Bijbel reikt ons hiervoor verschillende gedachten aan, zoals het lichaam van Christus, waarbij we bijzonder oog hebben voor de zwakken (1 Kor 12) of deze: Draagt elkaars lasten en vervult zo de wet van Christus (Galaten 6:2). De kerkenraad heeft de verantwoording voor de veiligheid van de gemeente en de gebouwen. Een bijzonder aspect is de lichamelijke en psychische veiligheid. Als kerkenraad delen we in het landelijke beleid en protocollen van de kerk, tegelijk hebben we ook onze plaatselijke verantwoordelijkheid.
Ons uitgangspunt daarin is dat we een gezamenlijke verantwoording dragen en oog houden voor ieders welzijn vanuit het beeld van het lichaam van Christus. Juist de zwakken verdienen de meeste zorg.
Onder misbruik door kerkelijke ambtsdragers of leidinggevende, verstaan we iedere uiting van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, opzettelijk of onopzettelijk, gewenst dan wel ongewenst in de vorm van (seksuele) handelen of (seksueel) getinte toespelingen.

Hoe komt het zover?
Misbruik is doorgaans een proces. Een proces van steeds meer intimiteit en intensiteit, maar vaak op een subtiele manier. Een goed gesprek gaat dan over in een persoonlijke intieme verhouding met vaak een seksuele lading. De gevolgen voor het slachtoffer zijn groot. In plaats van steun en begeleiding heeft het slachtoffer er een probleem bij gekregen.

Wat te doen?
Belangrijk is: blijf nooit met misbruik zitten maar zoek snel hulp!
Dit kan bij onze vertrouwenspersonen, welke achterop Hervormd Noorden zijn gepubliceerd. Andere mogelijkheid is dat u contact opneemt bij een anonieme hulporganisatie waar de kerk aan verbonden is.

SMRP (Meldpunt seksueel misbruik in de kerk)
T. 030-3038590
E. info@smpr.nl
W. www.smpr.nl     

terug