Onderwijs aan de jeugd

Vanaf eind september (na opening winterwerk) tot en met maart (meestal tot Pasen) ontvangen de jongeren van de gemeente onderwijs in het christelijke geloof door de predikant. De jongeren krijgen samen met de jongeren van de Gereformeerde kerk te Woerdense Verlaat catechese, door één van beide predikanten. Op dit moment is de Gereformeerde kerk vacant en geeft onze eigen predikant alle catecheselessen. 
Het gaat in deze lessen zowel over de inhoud van het christelijke geloof als ook het geloofsleven van de jongeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode 'Leer en leef' en van materiaal dat de predikant mee neemt.
Daarnaast kunnen de jongeren zelf ook onderwerpen aandragen die behandeld kunnen worden. 

De jongeren worden ingedeeld in twee groepen; 12-15 jaar en 15 jaar en ouder. 

Deze lessen worden gehouden op dinsdagavond in 'de Schutse' te Woerdense Verlaat. 

Belijdeniscatechese 
Elk jaar wordt iedereen, die nog geen belijdenis heeft gedaan, uitgenodigd om belijdeniscatechese te volgen. Tijdens de lessen is er aandacht voor de kernpunten van het christelijke geloof. Samen wordt er toegewerkt naar de belijdenisdienst en wordt men toegerust voor het leven met God in het dagelijkse leven. 
Deze lessen worden ook wekelijks gegeven, maar dan in de pastorie door onze eigen predikant. 
terug