Nieuws en actueel

Klik hier om met onze diensten mee te luisteren
Klik hier om met onze diensten mee te kijken


Rommelmarkt

Op D.V. zaterdag 7 september zal er weer een rommelmarkt georganiseerd worden in Woerdense Verlaat. Ook dit jaar heeft u weer de mogelijkheid om spullen in te brengen. Dit kan op de volgende data, tussen 19.30 en 20.30 uur bij de familie Soede, Blokland 13 te Nieuwveen; 
Woensdagavond 24 juli
Woensdagavond 28 augustus
Woensdagavond 4 september

We zien u graag!
Hartelijke groet namens de activiteitencommissie 


Liturgie 
Zondag 21 juli 2024, 09.30 uur

Voorganger: Prop. G. Guijt, Katwjk aan Zee

WK Psalm 19: 3 en 4
Stil gebed
Votum
Psalm 147: 3, 5, 6
Wetslezing (Exodus 20)
Gezang E: 1
Gebed
Schriftlezing: 1 Johannes 2:28-3:10
Psalm 8: 1, 3, 4
Preek tekst 1 Johannes 3:1a
Thema: “Een Godsgeschenk”
Psalm 36: 2 
Dankgebed
Psalm 103: 1, 7 
Zegenbede


Zondag 21 juli 2024, 19.00 uur
Voorganger: Ds. H.G. van der Ziel, Waarder

WK lied 281 vers  1 en 4
Psalm 92: 1, 2
Psalm 42: 3
Psalm 95: 4, 7
Psalm 4: 4
Psalm 36: 3, 2

Schriftlezingen: Deuteronomium 12:7-12 en Hebreeën 4:1-11
Tekst: idem: 9
Thema: ‘’De ware rust.’Klik hier voor de Nieuwsflits Nieuwbouw (nr 6 - mei 2024). 

terug

Onze gemeente

Al eeuwenlang staat er in het Noordse Dorp een kerk. Vanaf de 13e eeuw een kapel, daarna een kerk. Vanaf die tijd wordt in Noorden en omgeving het Evangelie verkondigd. De blijde boodschap dat deze wereld die vol is met kwaad, onrecht en duisternis door God niet in de steek gelaten is. Hij heeft Zijn Zoon Jezus gezonden om ons terug te roepen naar onze ware bestemming. In Zijn Zoon is er de mogelijkheid om een nieuw begin te maken. Het oude leven vol van zonde mogen we laten schoonwassen in Zijn bloed. Want de Heere Jezus heeft Zich laten kruisigen om ons te verlossen van de zonde en terug te brengen bij het vaderhart van God. Dat is de blijde boodschap die al eeuwenlang in het Noordse Dorp verkondigd wordt.