Nieuws en actueel

Klik hier om met onze diensten mee te luisteren
Klik hier om met onze diensten mee te kijkenLiturgie
Zondag 14 april 2024, 09.30 uur

Voorganger: Ds. E.C. de Waard, Amstelveen 

WK lied 363: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 62: 1, 5
Wetslezing
Psalm 97: 1
Gebed/voorbede                                
Schriftlezing: Hebreeën 4
Psalm 147: 6
Preek tekst: Hebreeën 4: 14 - 16
Thema:  “Naderen tot God”
1. Met welk recht
2. Met welke houding
3. Met welke reden                                      
Psalm 33: 8, 10 en 11
Dankgebed
Psalm 56: 5, 6
Zegen


Zondag 14 april 2024, 19.00 uur
Voorganger: Ds. M. van Dalen

WK lied 214: 1, 2 en 3
Votum & Groet
Psalm 68: 1 en 2
Geloofsbelijdenis Nicea                       
Psalm 130:3
Schriftlezing: Mattheus 25: 1-13, 31-46
Gebed
Psalm 50: 2 en 5
Preek tekst NGB art 37
       “Jezus’ wederkomst”
Psalm 98: 1 en 4
Dankgebed
Gez 12/ AZ: 4 en 7
Zegen

Klik hier voor de samenvatting


Klik hier voor de Nieuwsflits Nieuwbouw (nr 5, maart 2024). 
 
terug

Onze gemeente

Al eeuwenlang staat er in het Noordse Dorp een kerk. Vanaf de 13e eeuw een kapel, daarna een kerk. Vanaf die tijd wordt in Noorden en omgeving het Evangelie verkondigd. De blijde boodschap dat deze wereld die vol is met kwaad, onrecht en duisternis door God niet in de steek gelaten is. Hij heeft Zijn Zoon Jezus gezonden om ons terug te roepen naar onze ware bestemming. In Zijn Zoon is er de mogelijkheid om een nieuw begin te maken. Het oude leven vol van zonde mogen we laten schoonwassen in Zijn bloed. Want de Heere Jezus heeft Zich laten kruisigen om ons te verlossen van de zonde en terug te brengen bij het vaderhart van God. Dat is de blijde boodschap die al eeuwenlang in het Noordse Dorp verkondigd wordt.