Immanuël

Onze zondagsschool heet 'Immanuël', dit betekent; God met ons. Kinderen tussen de vier en twaalf jaar zijn van harte welkom! 

Op de zondagsschool vertellen we op eenvoudige manier de verhalen uit de Bijbel, om de kinderen vertrouwt te maken met het Evangelie van Jezus Christus. De kinderen leren op deze manier steeds meer over God voor hun hart en leven. 
In verschillende Bijbelgedeelten wordt de nadruk gelegd op hoe belangrijk het onderwijs is vanuit de Bijbel. In Psalm 78: 5 - 7 staat het volgende om duidelijk te maken waarom wij dit een belangrijke opdracht vinden: 

Hij richtte een getuigenis op in Jakob en stelde een wet in Israël, die Hij onze vaderen gebood hun kinderen te leren, opdat het volgende geslacht die zou kennen, de kinderen die geboren zouden worden, dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen: opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen en Gods werken niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren.

Wij mogen de kinderen leren dat zij hun vertrouwen op God mogen stellen, door Zijn regels na te leven en Gods Woord nooit te vergeten. Wij mogen de kinderen helpen en ondersteunen om met God en voor God te leven in deze wereld.

Hoe ziet ons zondagsschooluurtje eruit?

We beginnen na de ochtenddienst rond 11.00 uur met het zingen van een aantal liedjes uit een zelfsamengestelde bundel en de te leren psalm. Ook krijgen de kinderen wat te drinken en iets lekkers.
Hierna bidden we met elkaar, ook voor onderwerpen die de kinderen zelf aandragen.
Aan de hand van een rooster worden de verhalen uit de Bijbel verteld. Hierna is er bij de grotere kinderen vaak een gesprek over het onderwerp van het verhaal, waarin kinderen ook hun vragen kunnen stellen en een verwerking of spel. 
Tegen 12 uur zingen we nog wat met elkaar en sluiten we het uurtje af met gebed. Daarna worden de kinderen rond 12.15 uur opgehaald of gaan ze zelf naar huis. 

Om de kinderen te stimuleren om te komen krijgen ze als ze 10 keer zijn geweest een cadeautje. Verder staan de leidinggevenden altijd open voor een spontaan gesprek als een kind met vragen zit. Het programma kan dan altijd worden aangepast.

Het seizoen van de zondagsschool begint na de opening van het winterwerk (in september). Tijdens de kerstvakantie is er geen zondagsschool. De zondag voor kerst is er 's avonds in de kerk een dienst die wordt ingevuld door de zondagsschool. 
De zaterdag tussen Goede Vrijdag en Pasen ronden we het seizoen gezellig met elkaar af door er samen op uit te gaan. In de morgendienst van Eerste Paasdag wordt er aan het begin van de dienst door de kinderen enkele paasliederen gezongen en nemen de twaalf-jarigen afscheid. 

terug