Binnen en buiten de grenzen

Als Hervormde gemeente in Noorden zijn we maar een klein schakeltje van het plan dat God wereldwijd heeft met Zijn gemeente. Eigenlijk zou je beter kunnen zeggen, dat ook in de Hervormde kerk in Noorden wekelijks gemeenteleden samenkomen van Zijn wereldwijde Gemeente.
In Noorden kunnen wij als Christengemeente wekelijks in alle vrijheid samenkomen. Wij kunnen al eeuwen gebruikmaken van een kerkgebouw en voor ons is het normaal, dat er een predikant voorgaat in de erediensten op zondag. De schriftgedeelten uit de Bijbel kan iedereen meelezen in zijn eigen Bijbel en in onze eigen taal. Zelfs hebben we als gemeente de beschikking over een “eigen” predikant.
Wat wij als gemeente heel normaal en vanzelfsprekend vinden, is voor heel veel Christengemeenten wereldwijd ongewoon. Zij kunnen niet in vrijheid samen komen. Zij hebben geen kerkgebouw voor hun diensten. Voor hen is de Bijbel een schaars artikel dat onderling wordt gedeeld. Predikanten horen zij alleen via een radio uitzending.
Onze  taak en roeping als “Christengemeenten wereldwijd” is omzien naar elkaar.
Juist in de onderlinge verschillen en uitingen van geloofsbeleving en variatie mogen we de grootheid zien van onze God. Wij kunnen in veel gevallen leren van de zorg, de eenheid en de verbondenheid die deze gemeenteleden met elkaar hebben. Ook kunnen wij door te delen in de bijbelse kennis en de materiële overvloed andere gemeenten weer van dienst zijn.
Wij hebben als gemeenteleden in Noorden een taak. Dichtbij en ver weg.
Om deze roeping te stimuleren en invulling te geven aan deze taak, hebben wij een Zending & Evangelisatie commissie. De Zendings- en evangelisatiecommissie heeft tot taak het werk van de zending en evangelisatie te steunen. Dit wordt vooral gedaan via de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en de Inwendige Zendingsbond (IZB).
Via het GZB steunen wij het werk van Rik en Caroline Mager in Rwanda. Ook steunen we het werk van onze oud-predikant Laurens-Jan Vogelaar met zijn gezin in Indonesië.
Jaarlijks wordt er een schrijfactie georganiseerd voor de vervolgde kerk. De gemeente wordt dan opgeroepen om kaarten te schrijven voor onze vervolgde broeders en zusters. 
terug