Voor in de collectezak

Er is de mogelijkheid om collectebonnen te kopen. Het voordeel hiervan is dat u niet iedere week weer zoveel muntjes moet sparen voor collectegeld. 

De collectebonnen hebben een waarde van € 0,50, € 1,00 of € 2,00 en € 5,00 per bon. De collectebonnen zijn per vel te koop. Eén vel heeft 24 collectebonnen, wat dus zorgt voor een koopprijs van € 12,00, € 24,00 of € 48,00 per vel. De € 5,00 bonnen zijn per 12 stuks te koop, dus € 60,00 per vel.
Wie collectebonnen wil kopen, mag zelf bepalen hoeveel vellen van welke waarde hij/zij wil kopen. Dit totaalbedrag kan dan worden overgemaakt op de rekening van de Hervormde Gemeente Noorden met nummer: NL 41 RABO 0127 0738 76, onder vermelding van welke waarde collectebonnen u wilt ontvangen.
Voor alle duidelijkheid: bij de betaling onder het kopje “Omschrijving” vermelden:
Gift: …. x vel van € 0,50/ …. x vel van € 1,00/ …. x vel van € 2,00/ ….. x vel van € 5,00

U krijgt na ontvangst van uw betaling de vellen collectebonnen van de kerkrentmeesters. Deze zullen in een enveloppe op zondag bij de koster meegenomen kunnen worden. Voor wie dit problemen geeft, de collectebonnen kunnen ook telefonisch besteld worden bij dhr. C. van Rijn. 
                       
terug