Vrouwen bij elkaar

Sinds een paar jaar komen we als vrouwen tussen de 30 en 55 jaar uit de gemeente bij elkaar op een woensdag- of vrijdagochtend, eens in de maand. We zijn deze ochtenden gestart omdat we behoefte hadden aan meer contact met elkaar en ook contact over de opvoeding van onze kinderen. 
De ochtenden wisselen elkaar af; twee keer op een woensdagochtend, daarna twee keer op vrijdagochtend. Zo is het mogelijk dat iedereeen die wil, ondanks werk of andere bezigheden, er regelmatig bij kan zijn. De ene maand doen we iets creatiefs met elkaar, bijv. kerststukjes maken, wandelen of tekenen, ondertussen kletsen we wat af en bespreken we ook onze vreugde en zorg met elkaar. De andere maand bespreken we met elkaar een onderwerp dat één van ons heeft voorbereid. We beginnen dan samen met gebed en zingen een lied en lezen een stukje uit de Bijbel. 
Op dit moment bestaat ons groepje ongeveer uit 12 vrouwen, maar tijdens de ochtenden zijn we meestal met 6-9 vrouwen aanwezig. 

Het is fijn om zo'n ochtend te hebben waar we in openheid met elkaar in verbinding staan. We hebben zeker nog ruimte voor meer dames; dus mocht het je aanspreken, van harte welkom! 
terug