Ambten

Het bestuur van de kerk is toevertrouwd aan de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen en de predikant. Zij zijn door Christus aangesteld om de gemeente te leiden en toe te rusten zodat het lichaam van Christus in Noorden kan groeien. In de onderstaande tekst stelt de kerkenraad zich aan u voor.
 

Predikant
Sinds eind april 2024 is onze gemeente vacant.

Pastorale ouderlingen
Op dit moment zijn er in de gemeente drie pastorale ouderlingen, te weten: br. C. Soede, br. A. Kerkhoven en br. G. Blok. Zij hebben ieder een eigen wijk waarin ze hun huisbezoeken afleggen. Dit doen ze samen met een ander kerkenraadslid of zonodig met een vertrouwenspersoon. Ook een gewoon bezoek(je) wordt gedaan voor het contact of bemoediging, bijv. bij ziekte of overlijden. Graag willen we elkaar met wat de Bijbel ons aanreikt, tot een hand en een voet zijn.

Ouderling kerkvoogden
De stoffelijke belangen van de gemeente worden behartigd door het plaatselijke beheerscollege. Deze bestaat uit br. G. Oppelaar, br. J. Weststrate, en br. A. van Oosterom.

Diakenen
De diaconie van de hervormde gemeente van Noorden bestaat uit drie personen: br. R. Bos, br. W. van Dulken, br. W. van Veen.
Als diaconie willen we leiding geven aan de gemeente om onze diaconale roeping handen en voeten te geven en onze naaste bij te staan waar mogelijk is.
Daarnaast hebben ze de taak om de jeugd te stimuleren en enthousiasme bij hen te wekken voor het leven met God. Ook vertegenwoordigen zij de stem van de jeugd in de kerkenraad en zijn ze betrokken in het welzijn van het jeugdclubwerk.

Collectezakkenbijbel

 

terug