Helpende handen

De Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) heeft als taak het bezoeken van gemeenteleden. Dit kunnen oudere gemeenteleden zijn, nieuw ingekomen gemeenteleden, maar ook voor de geboorte van zoon of dochter bij een gemeentelid wordt er een bezoek afgelegd. Maar ook wanneer er praktische problemen zijn kan er een beroep gedaan worden op de HVD. Hierbij kan gedacht worden aan tijdelijke huishoudelijke hulp of vervoer naar het ziekenhuis.
terug