Hoe het was

De geschiedenis van de kerk in het Noordse dorp gaat ver terug. Het land in de omgeving is door de eeuwen heen veel betwist. 
Rond 1000 jaar na Christus begon men in de omgeving met de turfwinning. Men groef daarbij sloten en aan de kop van die sloten ontstonden boerenerven. 
Van die tijd is bekend dat er, waar tegenwoordig de Milandweg ligt, een nederzetting was. Deze nederzetting had de naam 'Mi' en daar stond ook een kerkje. In het jaar 1240 ondernam Bisschop Dirk van Are een veldtocht tegen Holland om zijn gebied te vergroten en deze veldtocht was het hevigst rondom Mi. De nederzetting werd volledig verwoest en is niet meer opgebouwd. In plaats daarvan verspreidden de bewoners zich en zo ontstonden er nieuwe woonkernen zoals Kamerik, de Meije, Zegveld en Nieuwkoop. In deze woonkernen verrezen ook nieuwe kerken. In het Noordse dorp werd een dochterkapel gebouwd van de kapel in Nieuwkoop. 
In de 16e eeuw vond de kerkhervorming plaats. In 1588 kwam ds. H. Westhovius naar het Noordse dorp, hij werd de eerste predikant van de Hervormde Gemeente in Noorden. 
Tijdens de Reformatie werd een nieuwe kerk gebouwd, die in 1840 opnieuw geheel is vervangen. Daarna is het gebouw nog in 1987 gerestaureerd. 

    Bord1Bord2
Het kerkelijke gebouw 'De Ruif', die op enige afstand van de kerk staat, wordt gebruikt voor allerlei kerkelijke activiteiten. Dit gebouwtje was vroeger de stal waar de paarden van de kerkgangers werden gestald als deze naar kerk gingen. De ruif hangt nog aan de voorgevel van het gebouw. 
               Kerk
terug