De gemeente

Het 'Noordse dorp' waar onze kerk staat, is maar een klein dorpje. De gemeenteleden komen daarom vooral uit de omliggende dorpen uit de omgeving. De gemeente telt ongeveer 250 leden. 
                                  
Als Hervormde gemeente van Noorden binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) staan we in de traditie van de Reformatie. Eén van de kernpunten van de Reformatie is dat wij alleen uit genade, door het geloof in Christus, kunnen leven en sterven voor Gods aangezicht. Hij heeft immers Zijn Zoon Jezus gezonden naar deze wereld die vervuld is met haat en duisternis. En Hij heeft Zich laten kruisigen om ons te verlossen van de zonde en terug te brengen bij het vaderhart van God.
Een ander kernpunt is de centrale plek die de verkondiging van het Woord van God inneemt in de gemeente. We voelen ons daarom ook verwant met de Gereformeerde Bond. 
terug