College van diakenen

Onder diaconaat verstaan we de roeping van de christelijke gemeente om in het bijzonder oog en oor te hebben voor vergeten/veronachtzaamde mensen die verdrukt worden of in de knel geraakt zijn. Daarnaast oog en oor te hebben voor structuren in de maatschappij die dit veroorzaken of nog verergeren. Dit alles met de bedoeling om samen met hen als bondgenoten verdrukking en knelsituaties te bestrijden.
Als diaconie willen we leiding geven aan de gemeente om onze diaconale roeping handen en voeten te geven en onze naaste bij te staan waar mogelijk is.


Collectezakken
terug